Z NAMI OSZCZĘDZASZ SWOJ CZAS.

Oryginalne Części BMW to gwarancja najwyższej jakości wykonania oraz trwałości, tym samym udział reklamacji w całości sprzedaży jest niewielki. Mimo to stworzyliśmy specjalny system minimalizujący zaangażowanie warsztatu niezależnego w przypadku reklamacji części zgłoszonej przez klienta.

W przypadku zgłoszenia reklamacji wystarczy dostarczyć samochód z zainstalowaną wadliwą częścią do Autoryzowanej Stacji Obsługi BMW, wraz z dokumentami wg listy. Jeśli reklamacja okaże się zasadna Dealer dokona wymiany części na koszt BMW.

 

WAŻNE: W PRZYPADKU CHĘCI ZGŁOSZENIA REKLAMACJI NA CZĘŚCI ORYGINALNE BMW NIE NALEŻY WYMONTOWYWAĆ WADLIWYCH KOMPONENTÓW Z SAMOCHODU!

WSZYSTKIE ORYGINALNE CZĘŚCI BMW I MINI SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ PRODUCENTA

 

FAQ

Najważniejsze zasady:

1

Niezależny Warsztat kupuje Oryginalne części BMW u Dealera - w tym wypadku ważny jest dokument sprzedaży - faktura vat lub paragon

2

Niezależny Warsztat montuje Oryginalne części w samochodzie swojego klienta - w myśl BMW powinien wystawic klientowi dokument sprzedaży części i zlecenie serwisowe na którym znajdą się:

 • data montażu - to data rozpoczęcia okresu gwarancji
 • nr VIN pojazdu
 • przebieg pojazdu w dniu wykonania naprawy

3

Aby dokonać reklamacji wadliwej części należy dostarczyć Dealerowi BMW:

 • samochód z zainstalowanym wadliwym komponentem - nie wolno wymontować części z samochodu, lub dostarczyć jej bez pojazdu
 • dokument zakupu na linii Dealer-niezależny warsztat
 • dokument sprzedaży części na lini Niezależny Warsztat - Klient + zlecenie serwisowe z kluczowymi danymi

4

Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Dealer zamówi odpowiednie części i dokona wymiany części na koszt BMW, nie angażując przy tym czasu i pracy niezależnego warsztatu.

alt

CIESZ SIĘ RADOŚCIĄ Z JAZDY.ORYGINALNE CZĘŚCI BMW I MINI.

Pobierz instrukcję składania reklamacji

FAQ.

 • Faktura VAT lub paragon z datą sprzedaży stanowią podstawę do rozpatrzenia reklamacji.
 • Klient jest zobowiązany do dostarczenia faktur zakupu za oryginalne części zamienne BMW / MINI.
 • Zakup części musi być dokonany w autoryzowanej sieci dealerskiej BMW, lub u niezależnego partnera BMW.
 • Nie należy wymontowywać części z samochodu przed rozpoczęciem procesu reklamacji!
 • Weryfikacja wady części powinna odbyć się w niezależnym warsztacie lub w autoryzowanej stacji dealerskiej. Wyjątek stanowią przypadki związane z uchybieniami logistycznymi, np. błędna ilość, uszkodzenia transportowe, niezgodność ze specyfikacją itp.
 • Samochód należy dostarczyć do autoryzowanej stacji dealerskiej BMW w porozumieniu z warsztatem niezależnym w którym montowana była część.
 • W przypadku zakupu części do konkretnych pojazdów przez warsztat zewnętrzny na fakturze zakupu musi być wskazany numer VIN i przebieg pojazdu w dniu wykonania montażu części.
 • Ważne: każda cześć oryginalna BMW / MINI musi być zamontowana zgodnie z jej technologicznym wskazaniem i procesem montażu.
 • Ważne: koszty holowania nie są zwracane w ramach gwarancji na części.
 • Upoważnieni do rozpatrywania reklamacji w ramach gwarancji na części są wyłącznie Dealerzy BMW lub Autoryzowane Serwisy BMW.
 • Sprawdzeniu podlega przyczyna wystąpienia usterki części i prawidłowość jej montażu zgodnego z technologią producenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwiązanych z wadą części reklamacja zostaje oddalona.
 • Gwarancja na zespoły elektroniczne (sterowniki elektroniczne, elementy elektronicznego zabezpieczenia pojazdu, elementy sytemu bezpieczeństwa biernego) oraz części kodowane może być rozpatrywana wyłącznie gdy były one montowane u Dealerów BMW, lub w przypadku programowania, kodowania za pomocą systemu AOS. Diagnostyka w warsztacie niezależnym musi zostać wykonana przy wykorzystaniu zatwierdzonego przez BMW / MINI systemu diagnostycznego. Jeżeli nie jest to możliwe w przypadku niezależnego warsztatu, diagnostyka musi zostać przeprowadzona przez autoryzowanego dealera BMW /MINI. Naturalnie wymagany jest montaż części w danym pojeździe.
 • Montaż w niezależnym warsztacie: Dealerzy BMW / MINI muszą zapewnić gwarancję na części dla klienta końcowego nawet wówczas, gdy sprzedają części do niezależnego warsztatu. Niezbędne jest przedstawienie oryginalnej faktury za części odpowiedniemu dealerowi BMW / MINI w celu potwierdzenia daty rozpoczęcia gwarancji.
 • Proces gwarancji w niezależnym warsztacie: Klient końcowy ma obowiązek przedstawić oryginalną fakturę zakupu części wraz z nr. Vin pojazdu, w celu potwierdzenia obowiązującej daty rozpoczęcia gwarancji. BMW / MINI, wówczas, w przypadku uznania reklamacji, zwrotowi kosztów podlegają zarówno części, jak i robocizna, jeżeli naprawa jest wykonywana przez autoryzowanego dealera BMW / MINI.
 • Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia eksploatacyjnego, uszkodzeń powstałych w skutek niedochowania należytej staranności podczas użytkowania. Usługi eksploatacyjnej pojazdu z przyczyn losowych (kolizje drogowe, pożar, kradzież pojazdu, itp.)
 • W wypadku uznania reklamacji Dealer BMW dokonuje wymiany części bezpłatnie. Żądanie dokonania naprawy powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu wady, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej stwierdzenia.